Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling i DVL-Fyn 04. marts 2018

Niels Staal Jensen bød velkommen til 48 fremmødte deltagere samt til landsformand Steen Kobberø-Hansen.

Valg af dirigent
Vagn Grønbjerg blev valgt som dirigent – kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning
Niels Staal gennemgik de viste tabeller. Dvs. oversigter over udviklingen i medlemstal, antallet af ture og foreningens tilskud og omkostninger.
Fleste deltagere var på Vandrernes Dag, hvor der deltog 81. Beretningen blev godkendt.

Se formandens beretning på hjemmesiden.

Kassererens beretning
Kasserer Birgit Grønbjerg gennemgik det fremviste regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Se regnskab på hjemmesiden.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Fremtidigt arbejde
Vores tilskud fra Landsforeningen er fordoblet – fra 24.000 pr. år til ca. 48.000. Disse penge skal bruges til gavn for medlemmerne/turlederne. Men hvordan? NS nævnte nogle muligheder som f.eks.: gratis juletur, opgradering af planlægningsmøderne, generalforsamlingen og Øhavstiens dag. Specielt arrangement for turledere.?

Valg til bestyrelsen
Niels Staal Jensen, som formand, var på valg og blev genvalgt for 1 år.

Kasserer Birgit Grønbjerg blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne Annette Thyregod og Bente Fugl blev genvalgt for 2 år.

Carsten Myntman valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Ikke andre opstillede.

Erik Knudsen, som er suppleant, blev genvalgt for 1 år.
John Lundgren blev genvalgt som suppleant for 1 år.

Vibeke Sørensen genvalgt som revisor.
Elise Hviid genvalgt som revisorsuppleant.

Bodil Jørgensen har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet.

Deltagere til Landsmødet
Birgit Grønbjerg, Bente Fugl og Annette Thyregod blev valgt som deltagere i Landsmødet. Elise Hviid og Maibritt Lemvig blev valgt som suppleanter.
Niels Staal deltager som formand.
Jens Jørgensen deltager på Landsmødet som Styrelsesmedlem. 
Landsmødet  afholdes den 10.november 2018.

 

Eventuelt

Der deltog 1 medlem fra Styrelsen, landsformand Steen Kobberø-Hansen. Generalforsamlingen blev afsluttet med en vandretur med udgangspunkt fra Krengerup Gods.

Steen Kobberø-Hansen besvarede stillede spørgsmål:

Kan kontingent nedsættes? Svar: Grundholdningen er, at pengene skal tilbage til afdelingerne, derfor de forhøjede tilskud. Men 9 mill.kr øremærket til driften. Den likvide egenkapital skal være på 2 mill.kr. Ingen kontingentnedsættelse.

Mulighed for kompetencegivende kurser på Fyn?  Svar: tilsagn om turlederkursus på Fyn i 2019.

Hvad gør DVL med ”sorte huller” på landkortet? Svar: der er 20 DVL afdelinger. Der gives 10.000 kr. til nye afdelinger. DVL er ikke aktiv i forhold til at oprette nye afdelinger, da der ofte i de ”sorte huller” er en aktiv Fodslawforening, hvorfor formålet med at få folk til at gå bliver opfyldt og mindre væsentligt af hvilken forening.

Er der en forklaring på udmeldinger?  Svar: måske nogle forskydninger i forhold til ind/udmeldinger omkring årsskiftet. Ændret fremgangsmåde ved opkrævning af kontingent, vil formentlig fremover give et mere korrekt billede. Henvisning til tidligere undersøgelse.

Kan hjemmesiden moderniseres? Svar: 1.september 2018 overgår alle DVL afdelinger til ny fælles moderniseret Webside, hvor udseendet bliver ensartet. Gratis. Fyn bliver til www.dvl.dk/fyn.

Steen Kobberø orienterede om møde 10. marts i Odense vedr. nyhedsbrev. Afdelingerne bestemmer selv, hvad der skal stå i nyhedsbrevet. VandreLiv røres der ikke ved. Der er planlagt 300 Maritime vandringer. Hjemmeside forefindes om Maritime vandringer. Hvis der kan vandres langs vand, der kan sejles på, er det en Maritim vandring.

Niels Staal orienterede om DVL-Fyn folderen, som nu er lavet i et Bibliotekseksemplar i A4 størrelse, som lægges på bibliotekerne. Drøftelse af hvor mange af vore ½ årsfoldere, der lægges ud og hvor. Forslag fra deltager om at lægge visitkort på bibliotekerne med hjemmesideadressen  i stedet for foldere. Penge til foldere om Maritimvandring Lillebælt er søgt.

Niels Staal overrakte Bodil Jørgensen gave med tak for hendes indsats i DVL.

Deltager udtrykte stor tilfredshed med DVL’s vandreture og med det arbejde, der bliver gjort.

Niels Staal Jensen. Tak for god ro og orden.

 

Referent:  Annette Thyregod, den 04. marts 2018

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.12 | 18:45
På tur med DVL-Fyn har modtaget 5
01.12 | 08:18
Aftentur i Nr. Lynde har modtaget 1
31.10 | 19:45
Røjleskov har modtaget 3
27.10 | 18:09
Munkebo. Fra kyst ti har modtaget 2
Du kan lide denne side